ผลการพิจารณาสรรหาพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2563 และดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ วันรายงานตัวเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลเมืองแสนสุขจะประสานแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก