เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ โครงการ “พัฒนาคลองบางโปรง”เมื่อวันที่1กรกฎาคม2558 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางโปรงท้ายซอยสุขุมวิท อ่างศิลา ซอย 10 ไปจนถึงจุดระบายน้ำทิ้ง โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ รวมระยะทางประมาณ 2,900 เมตร ซึ่งปัจจุบันสภาพคลองนั้นมีสภาพตื้นเขิน ทั้งจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการตกตะกอน การชะล้างหน้าดินสู่ลำคลอง หรือการทิ้งสิ่งปฏิกูล รวมถึงการลุกล้ำของสิ่งปลูกสร้าง ส่งส่งผลกระทบให้การบริหารจัดการน้ำทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเอง

เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง