เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนา3ปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) เพื่อเป็นคู่มือประกอบในการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขต่อไป เมื่อวันที่26มิถุนายน2558 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานคณะกรรมการ

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา