เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เมื่อวันที่18มิถุนายน2558 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในเขตพื้น ในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง มีการแสดงจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่อีกด้วย และยังมีการบรรยาย ธรรม จากพระคุณเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ