เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน เมื่อวันที่9-17มิถุนายน2558 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอาชีพ ณ กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอาชีพ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอาชีพ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอาชีพ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอาชีพ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอาชีพ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอาชีพ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอาชีพ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอาชีพ