เทศบาลเมืองแสนสุขภาพบรรยากาศพี่ธีเปิดโครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล วันที่8มีนาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ หอมปลื้มรองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอล สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา หลีกเลี่ยงยาเสพติด สามารถพัฒนาไปสู่ระดับสากลและพัฒนาไปสู่ฟุตบอลลีกอาชีพของไทยได้ โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากร จาก สาถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มาเป็นวิทยากรจำนวน 5 ท่าน และในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน โดยนักเรียนดังกล่าวมาจาก โรงเรียนบ้านแหลมแท่น โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี โรงเรียนแสนสุขศึกษา โรงเรียนวัดตาลล้อม โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา โรงเรียนสุขุมวิทยา

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล