เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศเทศบาลเคลื่อนที่ เมื่อวันที่6มีนาคม2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบ กล่องยาสามัญประจำบ้านในโครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพ และพบกับบู๊ทจำหน่ายสินค้าราคาถูกและกิจกรรมมากมายภายในงานอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเคลื่อนที่ปี2556 เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเคลื่อนที่ปี2556 เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเคลื่อนที่ปี2556 เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเคลื่อนที่ปี2556 เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเคลื่อนที่ปี2556 เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเคลื่อนที่ปี2556 เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเคลื่อนที่ปี2556 เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเคลื่อนที่ปี2556 เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเคลื่อนที่ปี2556 เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเคลื่อนที่ปี2556 เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเคลื่อนที่ปี2556