เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวดประติมากรรมกลางแจ้ง และภาพถ่ายบางแสน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในการมอบรางวัล และปิดท้ายงานด้วยคอนเสิร์ตจากวง "วัชราวลี" อีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข ประกวดปติมากรรมกลางแจ้ง และภาพถ่ายบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประกวดปติมากรรมกลางแจ้ง และภาพถ่ายบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประกวดปติมากรรมกลางแจ้ง และภาพถ่ายบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประกวดปติมากรรมกลางแจ้ง และภาพถ่ายบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประกวดปติมากรรมกลางแจ้ง และภาพถ่ายบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประกวดปติมากรรมกลางแจ้ง และภาพถ่ายบางแสน