16 สิงหาคม 2555 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เข้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการ สุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรัม ซึ่งเป็นรางวัลที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 ที่เทศบาลเมืองแสนสุข โดยนายกตุ้ย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ผู้นำท้องถิ่น หนุ่ม ไฟแรง เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข


เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555

เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555