ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ดำเนินการปล่อยปะการังเทียมบ้านปลาเฉลิมพระเกียรติ ลงสู่ทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่ช่วงหาดบางแสน ล่าง หาดบางแสนและบริเวณแหลมแท่น เพื่อเป็นการตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ “ สร้างบ้านให้ปลา ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์แหลมแท่น ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี จัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะสนองพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้า


เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม