8 สิงหาคม 2555 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมและกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมและกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2555