งานประเพณีแห่เทียนพรรษา วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจและโรงเรียนต่างๆ ภายในเขต ทม.แสนสุข จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดกลางดอน ซึ่งเป็นประเพณีงานบุญเก่าแก่มีสวยงามและสามารถหาชมได้ยากในยุคสมัยปัจจุบันให้คงอยู่สืบทอดให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ชมความสวยงามและยั่งยืนต่อไป


เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา