งานสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk cleaning week) วันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 08.00-12.00 น. เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับชุมชนภายในเขตเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิสิต-นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จัดโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk cleaning week) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 ณ บริเวณด้านหน้าพุทธสมาคมสว่างผลหนองมน ตลาดหนองมน ทำความสะอาด กวาด ล้างพื้นถนนเพื่อทัศนียภาพ ความสวยงามรวมไปถึงความสะอาดกลับคืนสู่ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแสนสุข


เทศบาลเมืองแสนสุข งานสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk cleaning week)