13 กรกฎาคม 2555 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2555 ให้แก่ยุวชนโรงเรียนภายในเขตเทศบาล ที่ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข


เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีเปิดโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีเปิดโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2555