17 พฤษภาคม 2555 ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข จัดการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการหาบเร่ และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2555 ซึ่งในการประชมครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มุ่งเน้น ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับขยะบริเวณชายหาดบางแสน และปลูกฝังให้ผู้ประกอบการใช้วัสดุใส่อาหารชนิดย่อยสลายง่าย จากโฟมมาเป็นวัสดุที่ผลิตจากชานอ้อย ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน มาร่วมกันทำให้ชายหาดบางแสน ให้เป็นชายหาดปลอดโฟม


เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร