15 พฤษภาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมจัดระเบียบผู้ประกอบการเรือสกู๊ดเตอร์ชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมจัดระเบียบผู้ประกอบการเรือสกู๊ดเตอร์ชายหาดบางแสน