15 พฤษภาคม 2555 ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมจัดระเบียบผู้ประกอบการเรือสกู๊ดเตอร์ชายหาดบางแสน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจากนายวรชาติ ศักดิ์วรา สวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธี


เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2555