11 พฤษภาคม 2555 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ แพทย์ศาสตร์


เทศบาลเมืองแสนสุข  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์