3 พฤษภาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด