15 มีนาคม 2555 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลลังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลังกาใหญ่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองแสนสุข


เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับ เทศบาลตำบลลังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับ เทศบาลตำบลลังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา