นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องที่บ้าน เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปี 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องที่บ้าน ประจำปี 2555