28 กุมภาพันธ์ 2555 ห้องประชุมอาคารสาธารณสุข เทศบาลเมืองแสนสุขจัดอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2555