เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2555