เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวสัมพันธ์ แสนสุขคัพ(ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรักการเล่นกีฬา ในวันวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ จึงกำหนดให้เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นแรงเชียร์ แรงใจ ให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข๋งขัน


เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดการแข่งขันฟุตบอลยุวสัมพันธ์ แสนสุขคัพ(ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2555