15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร ดูงานด้านกาวบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร รองสวัสดิ์ หอมปลื้ม ให้เกียรติบรรยายสรุป นายยนต์ น้อยใส นายกอบต.ค้อวัง


เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร

เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร