เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"จับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"เมื่อวันที่28ตุลาคม2564 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม และนายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกฯทั้ง2ท่าน เทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดค่าบำรุงใช้สถานที่ และค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยลดลงร้อยละ 50 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สำหรับผู้ประกอบการล็อกเก้าอี้ขายหาดที่ต้องจับฉลากมีทั้งหมด 84 ล็อก คือ ล็อกหาดบางแสน 1- 84 เลขล็อกที่ใช้ในการจับฉลากคือเลขล็อกปัจจุบัน ในการจับฉลากจะทำการจับ ฉลาก 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการจับฉลากเพื่อทำการจัดลำดับในการจับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาด (หมายเลขที่ใช้ในการจับฉลากคือ หมายเลข 1-84) ครั้งที่ 2 เป็นการจับฉลากเลขที่ล็อกเก้าอี้ชายหาด (หมายเลขที่ใช้ในการจับฉลากคือ หมายเลขล็อกหาดบางแสน 1-84) และทำการเปลี่ยนล็อกใหม่ในวันพุธ 5 มกราคม 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning