เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564"เมื่อวันที่28ตุลาคม2564 เวลา 08.30 น. นำโดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 โดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากโครงการการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้ความร่วมมือของสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุ

เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning