เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เทศบาลเมืองแสนสุข เข็มที่ 1 วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายนิธิ ประเสริฐวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข และเจ้าหน้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เทศบาลฯ ยังคงดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เทศบาลเมืองแสนสุข ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)