เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ภาพบรรยากาศการจับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาดบางแสน"เมื่อวันที่15ตุลาคม2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ อาคารอเนกประสงค์ ทางเทศบาลเมืองแสนสุขจัดให้มีการจับฉลากล็อกเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดทุกปี เพื่อเป็นการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนล็อกเตียง พร้อมทั้งชี้แจงรายะเอียดการกำหนดอัตราค่าเช่าและการให้บริการล็อกเก้าอี้ชายหาดให้ผู้ประกอบการทราบ

เทศบาลเมืองแสนสุข จับฉลากล็อกเตียงบริเวณชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จับฉลากล็อกเตียงบริเวณชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จับฉลากล็อกเตียงบริเวณชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จับฉลากล็อกเตียงบริเวณชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จับฉลากล็อกเตียงบริเวณชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จับฉลากล็อกเตียงบริเวณชายหาดบางแสน