เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่ชุมชนและประชาชน ครั้งที่2"เมื่อวันที่4มีนาคา2564 เวลา 09.00 น. นำโดย นายไพศาล สีนาคล้วน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข โดยมีการให้ควทรู้แนวทางการจัดการขยะพลาสติกตามหลักเศรฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy)ในหัวข้อการแปรรูปฝาพลาสติกเป็นกระถางต้นไม้ ช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการทำกระถางต้นไม้จากฝาพลาสติก ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning