เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การชี้แจงมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (Covid-19)"เมื่อวันที่25ธันวาคม2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรแสนสุข สาธารณสุข อำเภอเมืองชลบุรี และปลัดอำเภอเมืองชลบุรี ท่านปลัดปะกาศิต ศึกสงคราม ร่วมชี้แจงมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (Covid-19) เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง

เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning