เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563"เมื่อวันที่29กันยายน2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายสมชาติ คุณปลื้ม รองประทานสภาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุม 1ชั้น4 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการเข้าประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning เทศบาลเมืองแสนสุข Saensuk Big Cleaning