เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"เมื่อวันที่29พฤษภาคม2562 เวลา 09.00 น. นำโดย นายนรินทร บุญฉ่ำ รองปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับ พนักงานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และสมาชิกอปพร. โดยแบ่งหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้ 1.ระบบบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยเหลือกู้ภัยอาคารสูง 2.ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางสูง การฝึกการใช้เชือกกู้ภัย ฝึกปฏิบัติการใช้หัวฉีดดับเพลิง ฝึกการใช้ชุดผจญเพลิงในอาคาร ฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกู้ภัยอาคารสูงโดยจำลองสถานการณ์

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย