เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562" เมื่อวันที่29มีนาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ทั้งนี้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ กฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ และมีการชี้แจงรายละเอียดในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดสิงห์บุรี อีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562