เมื่อวันที่ 25 ม.ค.55 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิษถ์(วิทยาเขตน่าน) เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสราวุฒิ รอดอยู่ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ให้เกียรติเป็นการบรรยายสรุป


เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิษถ์(วิทยาเขตน่าน)