เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สมาคมสันนิบาตจังหวัดชลบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 โดยการยิงลูกโทษ นำทีมยิงลูกโทษโดยท่านณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และการประกวดมิสสันนิบาต สำหรับปีนี้ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้คว้าแช้มป์ยิงลูกโทษและคว้ารางวัลมิสสันนิบาตมาครอบครอง เป็นปีที่ 2


เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555