เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี" เมื่อวันที่14สิงหาคม2558 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธี พร้อมกับประชาชน นักศึกษา นักเรียนในเขตเทศบาลฯร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน

เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี เทศบาลเมืองแสนสุข ร้อยดวงใจ...ร่วมใจปลูกป่าชายเลนถวายองค์ราชินี