เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "งานแห่เทียนเพรรษา58" เมื่อวันที่29กรกฎาคม2558 โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นำขบวนพร้อมโรงเรียนประชาชนและหน่วยงานในเขตเทศบาลฯโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58 เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียน58