เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีลงนาม “บันทึกความร่วมมือ (MOU) สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณี น้ำมันรั่วไหลในทะเล ”เมื่อวันที่17กรกฎาคม2558 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ร่วมลงนาม14 หน่วยงาน อาทิ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำกรมเจ้าท่า, กองบังคับการตำรวจน้ำ, สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 13, สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ม.บูรพา, ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี, สภ.แสนสุข, องค์กรมหาชน Gisda, มูลนิธิในเขตพื้นที่, สนง.บรรเทาป้องกันสาธารณภัย, ประมงจังหวัด, สาธารณสุขอำเภอ, สำนักงานเจ้าท่า จ.ชลบุรี พร้อมสัมมนาเตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณี น้ำมันรั่วไหลในทะเล ในช่วงบ่ายมีการฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการ์ณน้ำมันรั่วไหล

เทศบาลเมืองแสนสุข บันทึกความร่วมมือ (MOU) สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณี น้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข บันทึกความร่วมมือ (MOU) สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณี น้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข บันทึกความร่วมมือ (MOU) สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณี น้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข บันทึกความร่วมมือ (MOU) สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณี น้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข บันทึกความร่วมมือ (MOU) สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณี น้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข บันทึกความร่วมมือ (MOU) สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณี น้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข บันทึกความร่วมมือ (MOU) สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณี น้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข บันทึกความร่วมมือ (MOU) สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณี น้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข บันทึกความร่วมมือ (MOU) สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณี น้ำมันรั่วไหลในทะเล