เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการ “อบรมพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ แก่ผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มาแนะนำข้อมูลให้ความรู้”เมื่อวันที่8กรกฎาคม2558 โดยมีนายวรชาติ ศักดิ์วราสัวสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิด

เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ