โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565”  วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น.  นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิด นายยุทธพร จีระออน  รองปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

โดยจัดการประกวดสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชายหาดบางแสน เพื่อให้ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการประกวด เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้กับกลุ่มเป้าหมาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาในด้านศิลปะและด้านอื่นๆ ให้กับตนเองต่อ

??เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

ประติมากรรมชายหาด #ประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1  30,000 บาท 

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2  20,000 บาท 

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3  15,000 บาท 

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆละ 5,000 บาท

??เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

ประติมากรรมชายหาด #ประเภทสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1  30,000 บาท 

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2  20,000 บาท 

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3  15,000 บาท 

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆละ 5,000 บาท