โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 1/2565” ในที่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล ผู้ประกอบการชายหาดบางแสนล่าง ชายหาดบางแสน และชายหาดแหลมแท่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว (พิทักษ์ทะเล) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย และประชาชนทั่วไปร่วมกันทำความสะอาดหลังประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนประจำปี 2565 เสร็จสิ้น