โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 1/2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 1/2566"  วันที่ 9 ธันวาคม 2565  เวลา 08.00น. ณ ลานม้าน้ำ สวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง

เทศบาลเมืองแสนสุข จัดโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 1/2566 (กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร) โดยนายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ และกล่าวรายงาน นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา และนำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ล้างทำความสะอาดพื้นที่/ทางสาธารณะชายหาดบางแสนล่าง ตั้งแต่สวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง ถึง โรงเรียนโสตศึกษา

- กลุ่มที่ 2 ล้างทำความสะอาดพื้นที่/ทางสาธารณะชายหาดบางแสนล่าง ตั้งแต่โรงเรียนโสตศึกษา ถึง บริเวณหน้าร้าน Hanga Harbour

- กลุ่มที่ 3 ล้างทำความสะอาดพื้นที่/ทางสาธารณะชายหาดบางแสนล่าง ตั้งแต่บริเวณหน้าร้าน Hanga Harbour ถึง บริเวณถนนบางแสนล่าง ซอย 8

- กลุ่มที่ 4 ทาสีทางม้าลาย ถนนแสนสุข (บริเวณหน้าหมู่บ้านมณีแก้ว)

ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา (หน่วยงานภายนอก) ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

 - สถานีตำรวจภูธรแสนสุข

 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน

 - ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 (รด.จิตอาสาโรงเรียนแสนสุข)

 - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย

 - ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว

 - ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว (พิทักษ์ทะเล)

 - อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองแสนสุข

 - บริษัท ซีพีแรม จำกัด