โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การกู้ชีพและการอบรมหลักสูตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ด้วยทีมวิทยากรจากกองนาวิกเวชกิจโรงพยาบาลอากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้และฝึกทักษะการกู้ชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่จิตอาสาให้สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีการบรรยายและการฝึกปฏิบัติในสระน้ำ,ทะเล หรือแหล่งน้ำ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมปลาดาว ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข