โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบฯ”  วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ภาพกิจกรรมการพัฒนาคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนชายหาดปลอดเหล้าบุหรี่ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมแสนสบาย โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ นำโดย นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวเปิดการอบรม มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และเดินรณรงค์ส่งเสริมชายหาดปลอดเหล้าบุหรี่ ณ บริเวณชายหาดบางแสน