โครงการจัดทำแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการค้าของตลาดหนองมน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“โครงการจัดทำแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการค้าของตลาดหนองมน” ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัมนาตลาดหนองมน เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาภาพลักษณ์ให้กับตลาดหนองมนให้มีความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของตลาดหนองมน พร้อมกันนี้ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ได้มอบหมายงานให้แต่ละกองงาน เพื่อนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป