ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต2

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“ภาพบรรยากาศการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต1” ในที่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2565