เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต1

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“ภาพบรรยากาศการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต1” ในที่วันที่ 21-25 มีนาคม พ.ศ. 2565