ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นำโดย คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 เข้าศึกษาดูงานโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology ณ ห้องประชุมปลาดาว ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขให้การต้อนรับ