เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

งานวันไหลบางแสน65

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"งานวันไหลบางแสน65" วันที่ 16-17 เมษายน 2565 ณ ชายหาดบางแสน